Kako bi izgradili svoje kapacitete, članovi mreže BioNET učestvovali su na treningu: Komunikacija i dosezanje javnosti koji je organizovan u Bonnu, Njemačka, u razdoblju 28.10. – 01.11.2019. godine.

Trening je organizovan u Deutsche Welle Akademie. Članovi mreže BioNET imali su priliku naučiti o: pripremi kampanje, razvoju komunikacijske strategije, društvenim mrežama, pripremi dobrih saopštenja za javnost i tome kako saopštiti ključnu poruku javnosti putem izjava i intervjua.

Sljedeće aktivnosti mreže BioNET planiraju se za decembar 2019. godine, kada će biti organizovana radionica za medije, kao i sastanak BioNET-a, kako bi se definisale aktivnosti koje mreža planira provoditi u narednim mjesecima.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.