Aktivitet me median mbajtur në Malin e Sharrit në Kosovë

Aktivitet me median mbajtur në Malin e Sharrit në Kosovë

Në ditën Botërore të Zogjve Shtegtarë, në Parkun Kombëtar të Sharrit u organizua një aktivitet me median për të vënë në dukje rëndësinë e jashtëzakonshme të diversitetit biologjik të Maleve të Sharrit, për të rritur ndërgjegjësimin dhe nxitur aktivitetet pozitive për...

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.