Поголема вклученост на медиумите во промоција на идното заштитено морско подрачје – Катич, Црна Гора

Поголема вклученост на медиумите во промоција на идното заштитено морско подрачје – Катич, Црна Гора

Целта на настанот во Петровац беше да се зголеми вклученоста на медиумите во промоција на идното заштитено подрачје во морето во Црна Гора – Катич. Покрај заштита на морскиот екосистем, заштитеното подрачје во морето нуди и иновативни туристички услуги. Затоа...
Заеднички став на граѓанските здруженија за заштита на биолошката разновидност

Заеднички став на граѓанските здруженија за заштита на биолошката разновидност

Позицискиот документ на БиоНЕТ, со главен фокус на Стратегијата на ЕУ за биолошка разновидност 2020, има за цел да им помогне на земјите од ЈИЕ да постигнат заштита на биолошката разновидност како дел од процесот на пристапување во ЕУ.  Југоисточна Европа (ЈИЕ)...
Настан за медиуми на Шар Планина во Косово

Настан за медиуми на Шар Планина во Косово

На Светскиот ден на птиците преселници беше организиран настан за медиуми во Националниот парк Шара, за да се покаже исклучителната важност на биолошката разновидност на Шар Планина, да се зголеми свеста и да се стимулираат позитивни активности за заштита на...
Медиумите го посетија Ливањско Поље во Босна и Херцеговина

Медиумите го посетија Ливањско Поље во Босна и Херцеговина

 На Европскиот ден за набљудување птици (Euro Birdwatch), првиот викенд во октомври, кој се одбележува за да се привлече вниманието на јавноста за еколошката важност на птиците и потребата да се заштитат нивните живеалишта, орнитолошкото друштво “Нашите птици“ ги...
Настан со медиумите во Србија – доброволна акција “Еден ден за Обедска бара“

Настан со медиумите во Србија – доброволна акција “Еден ден за Обедска бара“

Можно ли е да се врати времето? Во природниот резерват Обедска бара, Младите истражувачи на Србија го направија токму тоа. Со упорност, систематски пристап и соработка со надлежните институции, долгорочните активности за обнова на барата според потребите на овој...
Медиумите го посетија Вјосе-Нарте, заштитено подрачје во Албанија

Медиумите го посетија Вјосе-Нарте, заштитено подрачје во Албанија

Какви крилја ќе летаат над Вјосе-Нарте, на фламинга или на авиони? Заштитеното подрачје Вјосе-Нарте, дом на различни видови птици, постојано се соочува со закани од големите инвестиции, кои ќе ги уништат сите вредности на биолошка разновидност во подрачјето. ППНЕА и...

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.