Je li moguće vratiti vrijeme? U prirodnom rezervatu Obedska bara, Mladi istraživači iz Srbije uspjeli su postići upravo to. Ustrajnošću, sistematskim pristupom i saradnjom s nadležnim institucijama, dugoročne akcije obnove ribnjaka u skladu s potrebama ovog jedinstvenog ekosistema rezultirale su povratkom ugroženih vrsta koje su napustile svoja staništa. Danas se crni ibis ponovo gnijezdi na Obedskoj bari, a Mladi istraživači bili su mu i domaćin i gost ove jeseni, u sklopu volonterske akcije uklanjanja grmolike i drvenaste vegetacije s vlažnih staništa na ovom mjestu.

Novinari su se zanimali za specifična pitanja s kojima se susreće Obedska bara i njihove implikacije na građane i okoliš. Također ih je zanimalo da čuju o mjerama koje su Mladi istraživači Srbije i institucije poduzeli kako bi riješili neka od ovih pitanja, kao i o mogućnostima stvorenim pretvaranjem Obedske bare u raj za održivi turizam. U svojim izvještajima s događaja, novinari su poslali poruku da je očuvanje biološke raznolikosti prirodnih područja sada više nego ikad od najveće važnosti za fizičko i mentalno zdravlje građana.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.