Kampanja DOBRO DRVO ima za cilj angažovanje zajednice na očuvanju biodiverziteta i sprečavanju klimatskih promena. Praznici su vreme kada se često ponesemo i poklanjamo/kupujemo i više nego što nam je potrebno, ne razmišljajući o uticaju naših poklona, ukrasa i dekoracije na biodiverzitet, a samim tim i na klimatske promene.

Tradicionalni ekonomski model u kom planiramo, proizvodimo, upotrebljavamo i zatim bacamo umesto da ponovo upotrebimo ili recikliramo, izazvao je mnoge neželjene propratne efekte, a sa brojnim posledicama ovakvog načina proizvodnje i potrošnje se već uveliko suočavamo. Iscrpljivanje neobnovljivih prirodnih resursa, krčenje šuma, uništavanje prirodnih staništa, nestanak biljnih i životinjskih vrsta, ogromne količine nezbrinutog otpada, emisije gasova staklene bašte su neke od njih.

Podaci su alarmantni: samo za potrebe obeležavanja Nove godine i Božića, prosečno se emituje 650 kg CO2 po osobi, što je 5,5 % od ukupnog godišnjeg karbonskog otiska.

Vođeni brigom za opstanak živog sveta na Zemlji, a verujući da svaki pojedinac može dati svoj doprinos očuvanju biodiverziteta i smanjenju uticaja na klimatske promene, odlučili smo da i ovog decembra pokrenemo kampanju DOBRO DRVO sa željom da zajedno sa vama podstaknemo promenu navika potrošačkog društva u kome živimo.

Svi možemo da uradimo MALO tokom praznika i da utičemo PUNO. I ne samo tokom praznika, nego i posle njih.

Sačuvaj šume i uživaj u praznicima. Jer svako drvo je DOBRO DRVO.

Kampanja DOBRO DRVO je nastala kao deo aktivnosti na programu EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.