Takmičenje „Dunavski umetnik“ je jedinstvena platforma na kojoj se deca i tinejdžeri iz sliva reke Dunav svake godine podstiču da razmišljaju o zdravlju svojih lokalnih reka, kao i da razmišljaju o tome kako mogu da doprinesu očuvanju ovih vitalnih voda za budućnost. Učesnici se ohrabruju da koriste prirodne materijale, inspirisane ili direktno preuzete iz okruženja za kreiranje svojih umetničkih dela, ističući značaj svog lokalnog okruženja kao primarnog izvora inspiracije.

„Dunavski umetnik“ je međunarodno, ekološko-umetničko, takmičenje koje organizuje Međunarodna komisija za sliv reke Dunav i Globalno partnerstvo za vode za Centralnu i Istočnu Evropu. Кonkurs se sprovodi u 14 zemalja na slivu reke Dunav od 2004. godine.

Na takmičenju 2023. godine je učestvovalo preko 1.300 dece iz 133 škole iz sliva reke Dunav. Oni su kolektivno stvorili 300 umetničkih dela, slaveći lepotu i značaj reke Dunav. Pobednike je izabrao žiri koji čine članovi Ekspertske grupe za javno učešće ICPDR- a.

Mladi istraživači Srbije su nacionalni organizator ovog takmičenja više od 10 godina.

U decembru 2023. godine, Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) ponosno je saopštila pobednike. Među njima su i dva video rada iz Srbije:

–           “Odgovorni prema Dunavu” Nikole Lišanina (mlađa kategorija) i

–           “Plavi Dunav – naš cilj” Maksima Ilića, Sare Škrijelj, Feđe Milojevića i Matije Stojanovića (kategorija tinejdžera).

Dodeljujući nagrade Suzana Brandsteter je istakla: “Mlađa generacija nije samo budućnost, nego i sadašnji čuvari našeg Dunava. Njihova sveža perspektiva i kreativnost u približavanju ovom vitalnom resursu, vodi, je prilika za učenje za sve nas, iz godine u godinu.”

Online ceremonija dodele nagrada Dunavskim umetnicima biće održana 17. januara 2024.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.