O BioNET-u

U razdoblju od oktobra do decembra 2016. godine projekt GIZ ORF za biološku raznolikost provodi postupak procjene kapaciteta i samoprocjene OCD-ova povezanih s biološkom raznolikošću u regiji Jugoistočne Europe u saradnji s međunarodnim organizacijama s portfeljem zaštite prirode. Procjena je bila usredotočena na pouzdane tehničke i institucionalne kapacitete i financijski status u smislu održivosti i srednjoročnih perspektiva OCD-ova, kao i utvrđivanje praznina, potreba i izazova u planiranju i provedbi inicijativa za očuvanje prirode. Podaci su strukturno analizirani, potencijalni članovi mreže unaprijed identifikovani i bilateralno intervjuisani kako bi se pregledali i potvrdili nalazi samoprocjene i osiguralo pred-potvrđivanje za pridruživanje budućoj mreži povezanoj s biološkom raznolikošću, tj. finaliziranje popisa organizacija članica BioNET-a. 

Osnivački sastanak

BioNET-a održan je u decembru 2016. godine na kom se raspravljalo o temama statuta mreže, mape puta, registracije, dokumenta o poziciji, obuke, učešća u kampanji Zeleni pojas, organizacije ljetnog kampa, razvoja aplikacije za pametne telefone, međusobne suradnje OCD-ova, potencijala saradnje sa EU OCD-ima i mogućnosti angažmana stručnjaka za CIM.

 Način rada BioNET-a tokom 2017. i sredine 2018. godine bio je prvenstveno internetska komunikacija i pojedinačni angažman stručnjaka, sa izuzetkom zajedničkog treninga u novembru 2017. godine.

U februaru 2019. godine

U februaru 2019. godine tokom pripremnog sastanka za sljedeću fazu podrške putem GIZ/ORF BDU dogovoren je pregled prethodne faze saradnje i budućih aktivnosti. Dogovoreno je da se podrška za BioNET za razdoblje 2019. – 2020. godine sastoji od: a) jačanja uloge BioNET-a kao OCD interesne grupe za biološku raznolikost u Jugoistočnoj Europi kroz razradu Stajališta o strategiji EU-a za biološku raznolikost nakon 2020. godine i uspostavljanje saradnje s Radnom grupom za biološku raznolikost, b) informisanja javnosti putem kampanje za podizanje svijesti javnosti, uspostave i rada na zajedničkoj Facebook stranici i odnosa s javnošću s medijima i c) izgradnje kapaciteta mreže putem treninga o upravljanju i očuvanju biološke raznolikosti i komunikaciji, kampanjama i javnom informisanju.

 Način mrežne saradnje od 2019. godine uključuje redovne fizičke sastanke i skype sastanke na zahtjev, redovnu razmjenu e-pošte i e-saradnju međusobno dogovorenu i navedenu u zajednički izrađenim strateškim dokumentima.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.