Šta radimo

Tokom svog procesa strateškog planiranja koji se odvijao u razdoblju 2019. – 2020. godine, BioNET je analizirao i identifikovao popis prioriteta/problema kojima bi se BioNET trebao baviti svojim aktivnostima i programima. Na temelju analize i njezinih nalaza, članovi mreže BioNET međusobno su razgovarali i složili se da će se BioNET baviti sljedećim strateškim prioritetima/pitanjima: 

a) Razvoj mreže

Razvoj mreže uključuje kontinuirani rad na poboljšanju i daljnjem razvoju strukture mreže, internih pravila i postupaka, članstva, jačanja kapaciteta članova, interne i eksterne komunikacije.

b) Zaštićena područja

Zaštićena područja uključuju kontinuirani rad na povećanju broja zaštićenih područja na Zapadnom Balkanu, kao i poboljšanje upravljanja istima. Ipak, identifikovane su specifične teme u vezi sa zaštićenim područjima, ali nisu ograničene na, teme poput invazivnih stranih vrsta, morskih/kopnenih staništa i gubitka vrsta.

c) Održivo iskorištavanje prirodnih resursa

Održivo iskorištavanje prirodnih resursa uključuje kontinuirani rad na promociji i korištenju obnovljive energije, sprječavanju/zaustavljanju ilegalnog lova, prekomjernog ribolova i ilegalnog ribolova, održivom šumarstvu i mudrom upravljanju močvarama.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.