Mladi istraživači Srbije (MIS) pokreću kampanju prikupljanja sredstava za barske kornjače. Da bismo uspeli u ovome, potrebna nam je tvoja pomoć!

Cilj kampanje je podrška istraživanju i zaštiti barskih kornjača, koje naseljavaju staništa unutar Specijalnog rezervata prirode “Kraljevac”.

Barske kornjače su male životinje koje imaju velike probleme sa zagađenjem, promenama klime, fizičkim preprekama prilikom kretanja, a koje mi ne poznajemo dovoljno i ne štitimo adekvatno.

Zbog toga, želimo da nabavimo uređaje kojima ćemo pratiti kretanja i ponašanja kornjača, što će pomoći dugoročnoj zaštiti i opstanku ove strogo zaštićene vrste u Srbiji.

Barska kornjača (Emys orbicularis), jedinstvena i dragocena vrsta, može da živi preko 40 godina i igra važnu ulogu u očuvanju ravnoteže barskih ekosistema.

Jezero Kraljevac i njegovo okruženje su primer idealnog lokaliteta za barske kornjače. Gusta vodena i priobalna vegetacija oko jezera daje barskim kornjačama potrebne uslove za život, za kopanje gnezda u rastresitoj zemlji i polaganje jaja.

Ali, brojni faktori utiču negativno na kornjače i ugrožavaju njihov opstanak:

→ uništavanje staništa (usled uređenja priobalnih struktura ili obrade zemljišta za potrebe poljoprivrede),

→ zagađenje vode pesticidima i otpadom, kao i povećanje temperature izazvane klimatskim promenama,

→ poseban problem je gaženje kornjača na putevima, pogotovo ženki koje izlaze iz vode kada polažu jaja.

Međunarodna unija za zaštitu prirode IUCN navodi da su kornjače među najugroženijim kičmenjacima. Od 357 vrsta koje su ušle u procenu čak 173 je globalno ugroženo.

U Srbiji je potrebno da se uradi revizija statusa barskih kornjača, jer nema dovoljno informacija koliko su ugrožene. Prema Crvenoj knjizi gmizavaca (naučna baza podataka o vrstama koje su izložene opasnosti od izumiranja) iz 2015. godine, status je bio – bez dovoljno podataka. Barska kornjača nije bila dovoljno proučavana i nije se znalo gde sve živi da bi se dala procena.

Trenutno je u toku projekat koji za cilj ima procenu ugroženosti barske kornjače na nacionalnom nivou: mapiraju se staništa na terenu – na pet odabranih lokaliteta među kojima je i jezero Kraljevac. Procene su da u centralnom delu Kraljevca, na prostoru od oko kilometar, živi između 170 i 260 barskih kornjača. Međutim, da bi se došlo do preciznih brojki biće potrebno još nekoliko godina istraživanja.

Šta želimo da postignemo ovom kampanjom?

Kroz kampanju „Kornjača-spornjača“ prikupljamo sredstva za kupovinu GPS uređaja i druge neophodne opreme koju će koristiti istraživači Biološkog fakulteta koji proučavaju barske kornjače na jezeru Kraljevac.

Korišćenjem GPS uređaja, istraživači će tokom cele godine prikupljati informacije. Na primer, pratiće se kretanje određenog broja gravidnih ženki i na taj način otkriće se njihove putanje i zone za gnežđenje. Potom, analizom podataka koji se dobiju putem telemetrijskih uređaja, identifikovaće se tačne lokacije na kojima kornjače kopaju gnezda i polažu jaja. Ovo će omogućiti bolje razumevanje životnog ciklusa barske kornjače i pomoći u aktivnostima za očuvanje ove vrste.

Istovremeno, radiće se morfološka merenja i označavanja jedinki kako bi se dobile procene o veličini populacije barskih kornjača na lokalitetu Specijalnog rezervata prirode „Kraljevac“.

Rezultati istraživanja će nam omogućiti da saznamo koliko se barska kornjača na jezeru Kraljevac suočava s pretnjama kao što su smanjivanje ili zagađenje staništa, nestanak pogodnih mesta za gnežđenje kao i da utvrdimo kolika je smrtnost jedinki prilikom prelaska saobraćajnica.

Zato je važno da nam sada pomognete da što pre krenemo u akciju!

Da bismo ostvarili postavljeni cilj, potrebno je da sakupimo 1.010.000 RSD.

Sredstva koja prikupljamo su nam potrebna za:

→ Nabavku 3 seta GPS lokatora, uređaja sa pratećom software i hardware opremom, kojima ćemo pratiti ponašanje i kretanje kornjača: 910.000 RSD

→ Kupovinu opreme (nonius – za merenje, bubnjevi za hvatanje kornjača, akumulator za čamac): 100.000 RSD

Kako ćemo raditi na zaštiti barske kornjače?

Kada se dobiju precizne informacije iz daljinskih osmatranja, zajedno sa Udruženjem sportskih ribolovaca „Deliblatsko jezero” koje je upravljač zaštićenog područja SRP „Kraljevac“, lokalnom zajednicom i drugim organizacijama, sprovešćemo niz volonterskih aktivnosti koje će doprineti zaštiti kornjača. Radićemo na obnavljanju zelenih koridora između jezera Kraljevac i mesta za polaganja jaja kao i na čišćenju i otklanjanju prepreka kroz prolaze za kornjače ispod lokalnih puteva kako bi se smanjilo stradanje odraslih jedinki kornjača prilikom prelaska puteva sa motornim saobraćajem.

Pripremili smo i poklone za donatore!

→ Prvih 30 donacija u iznosu od 2.000 RSD: DIGITALNA BOJANKA ZA DECU

→ Donacije u iznosu od 5.000 RSD ili više: MAJICA „KORNJAČA SPORNJAČA“

→ Najviša donacija: POSETA KORNJAČAMA – ORGANIZOVANI OBILAZAK SRP KRALJEVAC I RUČAK

Pomozi nam da saznamo što više o barskim kornjačama, da zaštitimo njihova gnezda, omogućimo im sigurno kretanje i opstanak u SRP Kraljevac!

Donaciju možete izvršiti putem platforme Donacije.rs ili direktnom uplatom na račun udruženja:

Više detalja: https://www.donacije.rs/projekat/zastitimo-barske-kornjace/

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.