Projekat “Partnerstvo za prirodu”

U razdoblju od decembra 2019. do septembra 2020. godine, tri člana BioNET-a: Centar za životnu sredinu iz Bosne i Hercegovine, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Centar za zaštitu i istraživanje ptica iz Crne Gore, provodili su ovaj projekt kako bi povećali svijest javnosti o zaštiti biološke raznolikosti u Jugoistočnoj Evropi.

Ova kampanja za podizanje svijesti javnosti trebala je informisati građane o vrijednostima i važnosti zaštite biološke raznolikosti, pružajući im savjete i ideje kako zajednički doprinijeti zdravom okolišu. Osim građana, kampanja se usmjerila i na medije kao ključni kanal komunikacije i razmjene informacija s građanima podržavajući istražne metode istraživanja i medijskog izvještavanja. Kampanja se usmjerila na druge relevantne organizacije civilnog društva (OCD) kako bi koristile pripremljene materijale i primjere dobre prakse u vlastitim misijama izvan mreže. Također su motivisane zainteresovane OCD da izraze svoj interes za uspostavljanjem bliske saradnje i mogućih zajedničkih inicijativa s mrežom i/ili njenim članovima.

Projektne aktivnosti:

  1. Utvrđivanje tema kampanje i izrada promotivnog sadržaja/materijala.

Partneri na projektu utvrdili su popis tema za kampanju očuvanja biološke raznolikosti. Promotivni sadržaji/materijali izrađeni su u okviru tri radna paketa, svaki usredotočen na jednu od identifikovanih tema/područja. Svi su paketi objedinjeni kako bi se povećala promocija i vidljivost kampanje.

  1. Proslava biološke raznolikosti

U svakoj od partnerskih zemalja obilježeni su zeleni kalendarski događaji organizovanjem izleta na važne lokacije i internetskih događaja (takmičenja, kvizovi) koristeći izrađeni promotivni materijal.

  1. Novinari za prirodu

U svrhu poboljšanja, medijskog dosega kampanje za podizanje svijesti, profesionalni novinari bili su posebno angažovani da pripreme istraživačke članke o zaštiti biološke raznolikosti.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.