Qëllimi i këtij aktivitetit në Petrovac ishte rritja e pjesëmarrjes së medias në promovimin e zonës së ardhshme të mbrojtur në detin e Malit të Zi – në Katic. 

Përveç ruajtjes së ekosistemit detar, zona e mbrojtur në det siguron gjithashtu shumëllojshmërinë e diversifikimit novator të shërbimeve turistike. Prandaj, promovimi i ofertave të reja brenda gamës turistike është thelbësor për zhvillimin e eko-turizmit dhe ruajtjen e biodiversitetit.

Kjo ngjarje është organizuar nga OJQ-ja Shtëpia e Gjelbër, një nga tre anëtarët e BioNET-it nga Mali i Zi. Të pranishëm ishin përfaqësues të ndryshëm të medias së Malit të Zi.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.