Čestitamo 26. januar – Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine, svima onima koji su deo ovog složenog i važnog dela obrazovanja.

Davne 1975. godine na Međunarodnoj radionici o obrazovanju o životnoj sredini, održanoj u Beogradu je objavljena “Beogradska povelja”. Povelja u svom uvodu ima objašnjenje stanja životne sredine  – navodi se da je životna sredina pod velikim pritiskom zbog ekonomskog razvoja i tehnološkog napretka koji, iako donose dobrobit velikom broju ljudi, imaju brojne društvene i ekološke posledice. Beogradska povelja navodi da su ciljevi obrazovanja o zaštiti životne sredine: svest, znanje, stav, veštine, sposobnost procene i učešće. Zanimljivo je i da piše kako bi svaka država trebalo da definiše šta znači „kvalitet života“ njenih građana.

Nakon Beograda, održana je značajna Međuvladina konferencija o ekološkom obrazovanju u Tbilisiju, 1977. godine na kojoj su detaljnije razvijeni okviri, principi ali i vodiči za obrazovanje o zaštiti životne sredine.

Mladi istraživači Srbije (MIS) su od svog osnivanja, 1976. godine, posvećeni obrazovanju o životnoj sredini. Oblici obrazovnih programa su se menjali, a 2013. godine pokrenuta je platforma za elektronsko učenje.

Elektronsko učenje, naročito učenje putem online kurseva, ima niz prednosti: jeftinije je od klasičnog učenja, pogodnije je za one koji imaju radne i porodične obaveze, ne zahteva putovanja i druge resurse (ima manji ekološki otisak), korisnici mogu da izaberu svoj ritam učenja, može da se koristi više puta, uglavnom ima dodatni stimulans u vidu sertifikata, itd. Sa druge strane smatra se da su nedostatak interakcije sa drugim ljudima, potreba za samodisciplinom i mogućnost korišćenja pomoći na internetu u testovima neki od glavnih nedostataka.

Na platformi MIS trenutno ima 13 kurseva, a registrovano je preko 1500 korisnika. Kursevi MIS se uklapaju u druge aktivnosti organizacije koje su neformalno učenje: od radionica, seminara, treninga do volonterskih kampova.

Uskoro će na platformi  biti postavljen jedan novi kurs koji je izrađen kroz podršku BioNET mreži. Kurs obrađuje temu volontiranja za zaštitu prirode, i sigurni smo da će vam biti interesantan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.