Kako to radimo

BioNET je mreža različitih i nacionalno priznatih organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana koja svoje dugogodišnje iskustvo i znanje koristi u svrhu planiranja i primjene visokokvalitetnih metodologija i pristupa.

Naše metodologije i pristupe primjenjujemo u sljedećih pet glavnih područja našeg rada:

a) Strateško planiranje
U svom radu koristimo strateški pristup, ne samo u svrhu razvoja mreže, već i u svrhu razvoja naših aktivnosti, partnerstava, izgradnje kapaciteta, promocije i prikupljanja sredstava. To je omogućeno aktivnom podrškom i učestvovanjem širokog spektra stručnjaka angažovanih u našim organizacijama članicama u potpunosti dostupnim mreži.

b) Saradnja sa relevantnim akterima
Nemoguće je pružiti pozitivan učinak i napore u našem radu bez bliskog partnerstva i komunikacije sa širokim spektrom relevantnih aktera kao što su vlade, javne institucije, mediji i druge organizacije civilnog društva. Naše organizacije članice i BioNET kao takve uspostavile su i redovito održavaju komunikaciju s njima u svim zemljama Zapadnog Balkana kroz učestvovanje u ili vođenje lokalnih i nacionalnih koalicija, mreža i platformi.

c) Komunikacija i vidljivost
Nastojimo pružiti kvalitetne informacije i razmjenu saznanja široj javnosti, relevantnim akterima i partnerima, stoga je jedna od naših visokih kvaliteta dugogodišnje iskustvo i znanje u provođenju promotivnih i obrazovnih aktivnosti.

d) Jačanje kapaciteta
Vjerujemo da je mreža jaka samo ako je svaki pojedinačni član mreže visoko razvijen i operativan sa svojim kapacitetima. Stoga je jedan od naših pristupa planiranje i provođenje redovnih aktivnosti na izgradnji kapaciteta na temelju potreba članova mreže, ali i potreba mreže kao takve. Aktivnosti na izgradnji kapaciteta koje organizujemo provode se u obliku seminara, treninga i konferencija.

e) Prikupljanje sredstava
U svrhu naše održivosti i kontinuiranog rada koristimo naše visoko razvijene kapacitete za prikupljanje sredstava u razvoju i podnošenju visokokvalitetnih projekata u potpunosti utemeljenih na potrebama i izazovima naših ciljnih grupa i zajednica usklađenih s našom vizijom, misijom i glavnim područjima našeg rada.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.