Medijski događaj održan na planini Šar na Kosovu

Medijski događaj održan na planini Šar na Kosovu

Na Svjetski dan ptica selica, u nacionalnom parku Šar organizovana je medijska manifestacija koja je demonstrirala izvanrednu važnost biološke raznolikosti Šar-planina, podigla svijest i potaknula pozitivne aktivnosti na očuvanju biološke raznolikosti. Događaj je...

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.