Predstavnici Centra za životnu sredinu u Centru za posjetitelje Pecka danas su održali ručak sa medijima sa ciljem upoznavanja i skretanja pozornosti medija na goruća pitanja u području biološke raznolikosti i zaštite prirode, te na prijetnju sa kojom će se suočiti izgradnjom malih hidroelektrana (MHE) u Bosni i Hercegovini.

Događaj je dio aktivnosti projekta “Eko-BiH“ koji finansira Evropska unija i aktivnosti Regionalne mreže biološke raznolikosti (BioNET) koju podržava Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Nakon kratke prezentacije Centra za posjetitelje Pecka, mreže BioNET i Eko-BiH održanog u Centru za posjetitelje Pecka, organizovan je izlet na rijeke Pliva i Janj za učesnike, uz maksimalno poštivanje svih trenutnih sigurnosnih mjera povezanih sa COVID-19 epidemijom.

Na tim rijekama, gdje se planiraju nova zaštićena područja i razvoj turizma, novinari su imali priliku posjetiti mjesta na kojima su izgrađene male hidroelektrane (Pliva) i lokacije na kojima se planira njihova izgradnja, te se upoznati s pitanjima vezanim za ove teme, kao i inicijativom Centra za životnu sredinu za zaštitu gornjeg toka rijeke Sane.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.