Përfaqësues të Qendrës së Mjedisit në Qendrën e Vizitorëve Pecka organizuan sot një mëngjes dhe drekë të përbashkët pune me qëllim prezantimin dhe tërheqjen e vëmendjes së medias ndaj çështjeve urgjente në fushën e biodiversitetit dhe mbrojtjes së natyrës, si dhe të vënies në rrezik të tyre nga ndërtimi i hidrocentraleve të vegjël në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Ngjarja është pjesë e aktiviteteve të organizuara nga projekti “Eco-BiH”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe aktivitetet e Rrjetit të Biodiversitetit Rajonal (BioNET) të mbështetura nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Pas një prezantimi të shkurtër të Qendrës së Vizitorëve Pecka, rrjeti BioNET dhe projekti Eco-BiH organizuan në Qendrën e Vizitorëve Pecka një udhëtim në lumenjtë Pliva dhe Janj për pjesëmarrësit, duke marrë të gjitha masat maksimale në fuqi aktualisht lidhur me pandeminë COVID-19.

Në këta lumenj, ku janë planifikuar të shpallen zona të reja të mbrojtura dhe të zhvillohet turizmi, gazetarët patën rastin të vizitojnë vendet ku janë ndërtuar hidrocentrale të vegjël (Pliva)  dhe vendet ku është planifikuar ndërtimi i tyre, dhe u njohën me problemet e lidhura me këto tema, si edhe me iniciativën e Qendrës për Mjedisin, për të mbrojtur rrjedhën e sipërme të Lumit Sana.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.