A është e mundur të kthehet pas koha? Në rezervatin natyror Obedska bara, studiues të rinj nga Serbia arritën ta bënin këtë. Me këmbëngulje, me një qasje sistematike dhe bashkëpunim me institucionet kompetente, veprimet afatgjata të restaurimit të hauzit në përputhje me nevojat e këtij ekosistemi unik kanë rezultuar në kthimin e specieve të rrezikuara që janë larguar nga habitati i tyre. Sot, lejlekët e zinj ibis janë kthyer dhe kanë bërë fole në Obedska bara, dhe studiuesit e rinj ishin edhe mikpritësit edhe të ftuarit këtë vjeshtë, si pjesë e aksionit vullnetar për të pastruar bimësinë e shkurreve dhe të drunjtë nga habitatet ujore në këtë vend.

Gazetarët treguan interes për çështjet specifike të hasura në Obedska bara dhe pasojat e tyre për qytetarët dhe mjedisin. Ata treguan interes edhe për të dëgjuar për masat e marra nga Studiuesit e Rinj të Serbisë dhe institucionet për lehtësimin e disa prej këtyre problemeve, si edhe për mundësitë e krijuara nga shndërrimi i Obedska bara në një parajsë për turizmin e qëndrueshëm. Në raportimet e tyre mbi këtë ngjarje, gazetarët dërguan një mesazh se mirëmbajtja e zonave natyrore me diversitet biologjik tani, më shumë se kurrë, ka një rëndësi parësore për shëndetin fizik dhe mendor të qytetarëve.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.

Prevod je u pripremi i uskoro će biti dostupan.